Tag: korean sex

Ông chồng suy sụp khi thấy cô vợ vú to bị tên nhân viên đụ

Ông chồng suy sụp khi thấy cô vợ vú to bị tên nhân viên đụ. Sau khi nghỉ ngơi, tôi đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài lấy quần áo ném cho cô ấy: Mặc quần áo nhanh đi, xe sắp chạy rồi, nếu không cô sẽ không bắt kịp xe b...