Tag: thien dia

Phang lồn em người yêu lồn không lông của cậu em trai

Phang lồn em người yêu lồn không lông của cậu em trai. Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy? Tôi vội vàng nói. Mẹ tôi nói: Con chỉ có thể lựa chọn giữa mẹ và Ye Zi. Con muốn mẹ hay Ye Zi! Bị mẹ ép buộc, tôi không còn cách nà...