Tag: Wen Ruixin

Đánh bại Pokemon Tôm đầy mình Satoshi bắn tinh khắp lồn Serena

Đánh bại Pokemon tôm đầy mình Satoshi bắn tinh khắp lồn Serena. Trong một tòa nhà hiện đại, chín giờ tối trong phòng làm việc tổng giám đốc Công ty XX trên tầng 15 vẫn sáng đèn. Hừ, cũng sắp xong rồi, cố gắng rời đi t...