Tag: WMOG-013

Tuần lộc của ông già noel và chàng trai bấn cặc lâu năm

Tuần lộc của ông già noel và chàng trai bấn cặc lâu năm. Zhang He lại mở miệng và nói: Con trai, hãy quay lại và bàn bạc việc này với Wenwen, điều đó thật bất tiện cho cô ấy. Sau này tôi sẽ lo việc tắm rửa cho Wenwen....